Robotyka przemysłowa – przyszłość produkcji?

Robotyka przemysłowa – przyszłość produkcji?

Choć robotyka przemysłowa wydaje się wciąż relatywnie nowym trendem w produkcji, to od czasu powstania pierwszych robotów minęło już ponad 50 lat. W tym czasie w tej gałęzi przemysłu dokonały się ogromne zmiany, umożliwiające jej ekspansję na szeroką skalę. Dziś...