Wzory przemysłowe są przedmiotem prawa własności, tuż obok znaków towarowych oraz patentów na wynalazki. Odgrywają one duże znaczenie w świecie designu i mody, dlatego wiele osób decyduje się je chronić. Oto krótkie kompendium wiedzy, przedstawiające jak sprawnie zarejestrować wzór przemysłowy oraz o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o prawo własności przemysłowej. Łódź, jako byłe zagłębie przemysłu, przoduje w ilości kancelarii, które zajmują się prawem przemysłowym.

Ochrona wzoru przemysłowego

Charakterystyczny wzór może zyskać miano przemysłowego, z czym wiąże się ochrona prawa własności, jeżeli spełnia kilka warunków. Musi to być coś nowego, co nie ma swojego odpowiednika oraz nie zostało wcześniej udostępnione publicznie. Wzór musi posiadać indywidualny charakter, czyli coś, co odróżnia go od innych wytworów. Nie może się kojarzyć z czymś powszechnie znanym – chodzi o to, aby potencjalny konsument, widząc nasz wytwór miał wrażenie, że spotyka coś nowego i świeżego.

Znaczenie ma tu tylko zewnętrzny wygląd danego produktu, nie zaś sam produkt. Nie istotne są jego właściwości techniczne lub użytkowe. Co może być takim wzorem przemysłowym? Unikalny model torebki, jedyna w swoim rodzaju sukienka czy innowacyjny fotel do salonu.

Jak zarejestrować wzór przemysłowy?

Sposób rejestracji wzoru przemysłowy uzależniony jest głównie od tego, na jakim terenie ma być on chroniony – można zdecydować się na wzór europejski lub międzynarodowy. Niezbędne jest wypełnienie konkretnego zgłoszenia, przygotowanie odpowiedniej ilustracji przedstawiające wzór oraz opisu odnoszącego się do jego cech, widocznych na ilustracji.

Zanim jednak zdecydujemy się na rozpoczęcie procesu rejestracji wzoru przemysłowego, warto zastanowić się, czy zadbaliśmy o najważniejsze czynniki. Zaliczają się do nich opracowanie strategii ochrony wzoru, dokonanie analizy konkurencji oraz graficzne przygotowanie jego odwzorowań. Należy się też upewnić, czy wytwór mieści się w definicji wzoru przemysłowego i czy posiada unikalny charakter. Warto pamiętać o przygotowaniu pełnych i dokładnych danych osoby, która będzie właścicielem wzoru oraz o określeniu klasy EuroLocarno, którą zaznacza się w zgłoszeniu.