Jednym z najważniejszych sposobów obróbki skrawaniem jest frezowanie. To właśnie dzięki niemu możliwe jest tworzenie zróżnicowanych metalowych elementów – kół zębatych, elementów gwintowanych, rowkowanych, a także stanowiących łączenia pomiędzy większymi częściami składowymi. W połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami oferowanymi przez maszyny CNC, frezarki potrafią naprawdę kompleksowo wykonywać zlecone elementy. Jakie metody frezowania są najczęściej wykorzystywane?

Frezowanie obwodowe

Frezowanie obwodowe to główny sposób obróbki metali przy użyciu frezarki. Do tej kategorii zalicz się zarówno frezowanie walcowe, jak i kształtowe, różniące się w zależności od umiejscowienia krawędzi skrawających (albo na powierzchni walcowej albo na powierzchni bryły obrotowej).

Samo frezowanie obwodowe występuje w kilku wariantach, zależnych od położenia krawędzi tnącej i wykonywanych przez nią ruchów. Główne warianty frezowania obwodowego to:

  • współbieżne – to metoda frezowania, w której krawędź tnąca porusza się w tym samym kierunku, w którym przesuwany jest materiał. Cięcie zaczyna się od jednego punktu grubym odcięciem, które następnie jest redukowane aż do zera. Narzędzie tnące wykorzystywane do frezowania tym sposobem ma bardzo dużą żywotność, co zawdzięcza uniknięciu tarcia o obrabiany materiał podczas pracy. Minusem są duże wibracje i duże natężenia podczas obróbki i z pewnością nie jest to odpowiednia obróbka dla starych maszyn, o wyraźnych znamionach zużycia,
  • przeciwbieżne – w tym układzie powierzchnia tnąca przemieszcza się przeciwnie do ruchu materiału. Krawędź tnąca stopniowo jest coraz mocniej dociskana do materiału, przez co uzyskiwana jest powierzchnia o niższej jakości, a samo ostrze ulega znacznie szybszemu zużyciu i stępieniu, ale jest to chętniej wybierany sposób obróbki ze względu na mniejsze siły generowane podczas obróbki i niższy poziom wibracji.

O metodach frezowania więcej na: https://toole.pl/frezowanie/