Znaki drogowe informują użytkowników dróg o zasadach korzystania z nich oraz występujących na nich bezpieczeństwach. Jak nauczyć się znaków drogowych?

Rozpoznawanie znaków drogowych nie jest trudne – najważniejsze to zapamiętanie ich znaczenia, aby potem błyskawicznie odczytywać je trakcie korzystania z dróg.

Bez znajomości znaków drogowych trudno bezpiecznie poruszać się po drogach – nie tylko jako prowadzący samochód lub inny pojazd, ale również jako pieszy. Znaki drogowe pozwalają nam na uporządkowanie ruchu drogowego oraz zmniejszenie ryzyka jego uczestników.

Znaki drogowe dzielimy na następujące rodzaje:

  • znaki drogowe pionowe – ostrzegacze, informacyjne, zakazu, nakazu, tabliczki do znaków drogowych oraz sygnalizacja świetlna
  • znaki drogowe poziome – rysowane na drodze w postaci linii, napisów, symboli

W Polsce przepisy dotyczące znaków drogowych są określone w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Nauka znaków drogowych może być prosta!

Najczęściej znaków drogowych uczymy się przy okazji zdawania egzaminu na kartę rowerową albo na prawo jazdy. Oczywiście, warto znać ich znacznie także wtedy, gdy nie posiadamy uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Zatem, w jaki sposób można nauczyć się rozpoznawania znaków drogowych? Dzisiaj, gdy do dyspozycji mamy internet, poznanie ich znaczenia jest naprawdę bardzo łatwe!

W sieci można znaleźć wiele stron internetowych, które zawierają dokładne wykazy wszystkich obowiązujących w polskim prawie znaków drogowych. Można również korzystać ze specjalnych testów on-line, które pozwalają na sprawdzenie swojej wiedzy na temat znaków drogowych.

Najlepiej na początku zapoznać się z wszystkimi grupami znaków drogowych oraz poszczególnymi znakami, aby poznać ich znaczenie. Następnie, gdy poznamy już wszystkie znaki, możemy przystąpić do wykonywania testów, które pomogą w sprawdzeniu zdobytych informacji oraz w ich ugruntowaniu.

Zatem nauka zasad ruchu drogowego i znaków drogowych wcale nie musi być skomplikowana – można zacząć już teraz!