Sporządzenie testamentu u notariusz to najlepszy sposób, aby zadbać o skuteczne rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Dokument ten pozwala uwzględnić osoby, które z punktu widzenia dziedziczenia nie zostały objęte spadkiem. Pozwala to bliskim na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, a nierzadko i stresu. Jak przebiega takie spotkanie?

Testament notarialny – co mówi prawo?

Zapisy z kodeksu cywilnego wyraźnie regulują wszystkie prawa dotyczące testamentu. Przede wszystkim, może go sporządzić tylko jedna osoba – która posiada zdolność do czynności prawnych. Musi wiec być nieubezwłasnowolniona oraz pełnoletnia. Testament notarialny może obejmować jedynie jej majątek i przez cały czas życia może być dowolnie zmieniany lub nawet odwołany. W kodeksie cywilnym wyróżnia się jego kilka wariantów. Testament własnoręczny, czyli holograficzny to dokument spisany odręcznie bezpośrednio przed spadkodawcę z wyraźną datą i podpisem. Testament ustny, czyli allograficzny to jedynie werbalne określenie ostatniej woli. Oświadczenie takie musi być wypowiedziane w świetle dwóch świadków, a następnie sporządzone w urządzenie stanu cywilnego z podaniem daty. Trzecim, najpopularniejszym rodzajem jest testament notarialny – to najbezpieczniejsza forma na pozostawienie spadku, która gwarantuje zgodność z prawem i wolą zmarłego.

Jak wygląda sporządzenie testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu u notariusza nie jest skomplikowane. Wymaga stawienia się w kancelarii notarialnej z przygotowanym planem na rozporządzenie swoim majątkiem – mogą to być nie tylko oszczędności, ale też nieruchomości lub ruchomości. Cały proces może zostać zakończony w ciągu jednej wizyty i zazwyczaj nie trwa dłużej niż dwie godziny – chociaż wiele zależy od jego skomplikowania i treści. Spadkodawca powinien zjawić się na tej wizycie samodzielnie. Wiek w tym przypadku nie ma znaczenia – coraz więcej osób w młodym wieku postanawia podjąć się tego kroku, a następnie na bieżącą zmieniać swoją wolę.