Bezpieczeństwo w ruchu drogowym powinno posiadać szczególne znaczenie dla każdego uczestnika ruchu drogowego. Czym dokładnie jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w skrócie BRD?

Poruszanie się po drogach wymaga przestrzegania określonych zasada. Te zawarte są w konkretnych przepisach, które powszechnie określa się jako bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w skrócie BRD.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – co to jest?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to ogólna nazwa, która stosowana jest na zbiór zasad dotyczących bezpiecznego korzystania z dróg. Tym terminem określa się również dziedzinę wiedzy, która skupia się na tworzeniu jak najlepszych warunków do ruchu drogowego.

W Polsce organem, który zajmuje się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, jest powołany w 2002 roku międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) – Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego działalność zasadza się na przepisach prawa o ruchu drogowym.

W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyróżnia się następujące zagadnienia:

  • organizacja ruchu drogowego
  • stan techniczny i wymagania w stosunku do pojazdów, dróg i ich oznakowania
  • szkolenia i egzaminowanie kierowców
  • nadzór nad ruchem drogowym
  • psychologia transportu
  • ratownictwo medyczne
  • promowanie odpowiednich zachowań uczestników ruchu drogowego

Jak poznać zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym?

Bezpieczne korzystanie z dróg oraz ich otoczenia to podstawa – o odpowiednich zasadach powinni pamiętać nie tylko kierowcy samochodów czy motocykli, ale również rowerzyści i piesi.

Znajomość odpowiednich zasad ruchu drogowego jest zatem kluczowa dla poprawy poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zasady te można poznać podczas odpowiednich szkoleń, na przykład kursów na prawo jazdy, ale powinny znać je również te osoby, które nie posiadają tego rodzaju uprawnień – wówczas mogą korzystać z dróg bezpieczniej.

W zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomagają także odpowiednie informatory i testy, które można znaleźć on-line – także bez dodatkowych opłat.