Nierzadko słychać głosy, że nigdzie nie ma takiego natężenia znaków drogowych jak u nas, w Polsce. Na dowód zamieszczane są zdjęcia z kilkoma znakami na jednym słupie, czasem wesołości dodaje fakt, że wzajemnie się wykluczają. Niemniej jednak znaki są ważne i potrzebne – gdy nie ma osób kierujących ruchem, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej to one informując, nakazując i zakazując, kierują ruchem drogowym i gwarantują (o ile są przestrzegane) bezpieczeństwo.

A które z wymienionych powyżej znaków są najważniejsze?

Pionowe, poziome, trójkątne, okrągłe, kwadratowe i prostokątne na niebieskim tle, na żółtym, z czerwoną obwódką – każdy z nich ma swoje znaczenie. Przepisy o ruchu drogowym nie wskazują, która grupa ma pierwszeństwo przed innymi. Są jednak cztery znaki, które absolutnie każdy kierowca powinien znać i przestrzegać, bowiem od nich zależy bezpieczeństwo na drodze. Łatwo je rozpoznać i zapamiętać, ponieważ posiadają odmienny kształt. Pierwszy to znak STOP, oznaczający bezwzględna konieczność zatrzymania się. Drugi znak to USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU, ostrzegający przed zbliżaniem się do drogi podporządkowanej. Trzeci znak to DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM, zaś ostatni to KONIEC DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM.

Przestrzeganie znaków

Każda szkoła nauki jazdy Łódź przykłada wielką wagę do tego, by uczestnicy kursu na zajęciach teoretycznych znaki drogowe poznali, a na zajęciach praktycznych nauczyli się je czytać, stosować, przestrzegać. Prowadząc samochód widzimy znak drogowy przez chwilę, musimy zatem szybko zadecydować jak się zachować, dlatego znajomość znaków jest tak ważna. Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu z przestrzeganiem znaków bywa różnie. Najczęściej ignorowanymi znakami są  te nakazujące ograniczenie prędkości i znak nakazujący zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym. Konsekwencje tego bardzo często kończą się tragicznie, co pokazują odpowiednie statystyki.

Kiedy kierowca znaków nie musi przestrzegać?

Są wyjątkowe sytuacje, w których kierowca może naruszyć przepisy – gdy znak jest nieprawidłowo ustawiony (np. jest niewidoczny), gdy jest umieszczony zbyt nisko, gdy odczytanie znaku jest niemożliwe z powodu np. zamalowania, zasłonięcia przez inny pojazd.

Rozwój infrastruktury, technologii sprawia, że przepisy drogowe muszą być zmieniane, by poruszanie po drogach było bezpieczne. Oznacza to między innymi, że pojawiają się nowe znaki. Czynni kierowcy powinni te zmiany śledzić, zwłaszcza ci, którzy poruszają się po drogach w innych krajach. Nieznajomość przepisów i niezastosowanie się do znaków może słono kosztować.